Privacyverklaring

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Identiteit

Deze privacyverklaring geldt voor GB Hoogwerkers BV gevestigd te Ridderkerk.

Contactgegevens

GB Hoogwerkers BV
Gieterijstraat 63
2984 AB Ridderkerk

 

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

De volgende persoonsgegevens worden door GB Hoogwerkers BV verwerkt en worden alleen gebruikt voor de onder het kopje ‘Doeleinden’ beschreven doel(en).

  • voornaam
  • achternaam
  • adres
  • postcode en plaats
  • telefoonnummer
  • emailadres

Doeleinden

De gegevens die door GB Hoogwerkers BV verwerkt worden, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Versturen van een (digitale) nieuwsbrief
  • Contact opnemen t.b.v. een actie waar betrokkene aan meegedaan heeft via email of telefoon

Ontvangers

De gevraagde en ontvangen persoonsgegevens worden doorgegeven aan:

  • CRM beheersystemen

Beveiligen

GB Hoogwerkers BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met GB Hoogwerkers BV via bovenstaande contactgegevens.

Inzage, rectificatie en/of wissen

De betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens van toepassing zijn) heeft het recht de gevraagde gegevens in te zien of te wissen. Tevens heeft de betrokkene recht op rectificatie bij verkeerd publiceren (anders dan opgegeven door de betrokkene) van de gegevens (wanneer hier toestemming voor is gegeven).

Ook als de persoonsgegevens met toestemming zijn verkregen bestaat het recht om deze toestemming in te trekken.

Voor verzoek tot inzage of verwijdering van uw gegevens kunt u contact opnemen met GB Hoogwerkers BV via info@gblp.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Betrokkene heeft het recht om tegen de verwerking van of omgang met uw persoonsgegevens een klacht in te dienen. Dit kan bij Autoriteit Persoonsgegevens (Ctrl+klik). Voordat u dit doet, neem altijd eerst contact op met GB Hoogwerkers BV, de organisatie die uw gegevens verwerkt.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang